Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Nya stipendier 2018-01-15

 

15 JAN 
Airlangga Development Scholarship

A program provided for international students who would like to
pursue their master degree or doctoral degree in Universitas Airlangga. This is non fully funded scholarship.
Universitas Airlangga

 

 

16 JAN
Formas

Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande – första utlysningen: Forskning för en social bostadspolitik. Syftet med utlysningen är att öka kunskapen om utmaningar kopplade till boende, bostäder och bostadsområdens utveckling.
Formas

 

 

24 JAN 
Lennanders stipendiestiftelse

Stipendium till yngre svensk forskare som ekonomiskt stöd för självständiga naturvetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten, vilka lovar vetenskapligt eller praktiskt betydelsefulla resultat.
Uppsala universitet

 

 

31 JAN
Svenska föreningen för Allergologi

Stora SFFA-stipendiet är ett forskningsstipendium med syfte att stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige. Sökande skall vara en disputerad, självständig och etablerad forskare.
Svenska föreningen för Allergologi
 

 

 

2 FEB
Årets samhällsutvecklare 2018

Sweco och Skanska söker dig som läser till civil- eller högskoleingenjör och som brinner för en hållbar samhällsutveckling. Var med och tävla om titeln Årets samhällsutvecklare. Förutom äran får vinnaren en elcykel och en lunch med representant från både Sweco och Skanska inom valfritt hållbarhetsområde. 
Sweco

 

 

 

7 FEB 
Riksbankens Jubileumsfond - RJ Sabbatical 2018

RJ utlyser medel för sammanhållen forskningstid från sex till tolv månader för tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap (inklusive juridik och religionsvetenskap) vid svenska lärosäten.
Riksbankens Jubileumsfond

 

 

7 FEB
Riksbankens Jubileumsfond - Flexit-anställningar 2018

RJ utlyser fyra Flexit-anställningar som in-house forskare vid olika organisationer. Flexit är ett projekt som söker nya flexibla lösningar för att sprida forskning och forskare utanför universitet och högskolor. Dess huvudsyften är bl a att bygga broar mellan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och företag/organisationer utanför universitetsvärlden.
Riksbankens Jubileumsfond
 

 

 

8 FEB
JSPS Summer Program

STINT kan genom ett samarbete med Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) erbjuda stipendier för forskningsvistelser i Japan. JSPS Summer Program är öppen för forskning inom alla vetenskapliga discipliner.
STINT

 

 

12 FEB
Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse

stiftelsen delar ut stipendier till forskarstuderande inom ämnesområden underordnade det samlade begreppet samhällsbyggnad. Stipendierna är avsedda för doktorander som avser att forska, företrädesvis på heltid, har erbjudits handledning på ett lärosäte, men inte fått anställning som doktorand eller uppbär annan finansiering.
Lundbergstiftelserna

 

 

15 FEB
Stiftelsen Professor Bror Gadelius minnesfond

Stiftelsen delar ut bidrag ti ll hjälpbehövande i öppen psykiatrisk vård
och anslag för psykiatrisk forskning.
Utlysning

 

15 FEB
Stiftelsen Cecilia Falkmans Minnesfond

Fonden har till ändamål att främja vetenskaplig, klinisk och social forskning samt annan verksamhet rörande cystisk fibros genom att i första hand bidra till utbildning, information och erfarenhetsutbyte av såväl medicinsk personal som andra personer verksamma med att bekämpa cystisk fibros.
Riksförbundet Cystisk Fibros

 

 

 

19 FEB
Länsförsäkringars Forskningsfond - Steg 1

En utlysning av forskningsprojekt på temat digitalisering, med inriktning mot samspelet mellan teknik, samhälle och försäkringsnäringen i den digitala omvandlingen.
Länsförsäkringars Forskningsfond

 

 

 

22 FEB 
Adlerbert Foreign Student Hospitality Foundation 2018

Entitled to apply are the foreign visiting students within undergraduate programmes or postgraduate studies at the University of Gothenburg who intend to return to their native countries after completed studies. The extent of the studies should be at least three months.
Announcement
 

 

 

27 FEB 
FIL FAK - Udda bidrag ur Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond

Bidrag kan sökas för olika studentaktiviteter såsom studentspex, körverksamhet, kabaré- och teateruppsättningar m.m. Vidare kan bidrag utgå som tillfälligt stöd till utgivande av tidskrifter eller delfinansiering av olika projekt till gagn för universitetets studenter. Bidrag beviljas endast till ändamål inom det filosofiska fakultetsområdet vid Göteborgs universitet.
Utlysning

 

 

 

28 FEB 
Romvännnernas stora stipendium vid Svenska Institutet i Rom
Stipendiets syfte är att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation inom Svenska Institutets i Rom verksamhetsområde.
Svenska Institutet i Rom

 

28 FEB 
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

  • Forskning kring barn och ungdomar - anslag till forskare och doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång.
  • Musikstudier på högskolenivå - stipendier till i första hand instrumentalister och sångare i storleksordningen 10 -20 000 kr.

Ansökningsperiod 1-28 februari.
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

 

28 FEB
24th Onassis fellowship program for international scholars 2018-2019

Scholarships addressed to non-Greeks, Professors, Postdoctoral Researchers and Ph.D. Candidates for research in Greece on topics linked to greek culture, society or economy.
The Onassis Foundation
 

 

 

1 MARS
FIL FAK - Bidrag ur donationsfonderna vid Göteborgs universitet för lärares forskning och resor i vetenskapligt syfte

Behöriga att erhålla bidrag är professorer och universitetslektorer med förordnanden tills vidare vid institution som räknas till samhällsvetenskapliga, utbildningsvetenskapliga, naturvetenskapliga eller Handelshögskolans fakultetsområde samt professorer, universitetslektorer och "lärare" (följande lärare under förutsättning att de har fil lic examen eller fil dr examen: tidsbegränsade anställningar som universitetslektor, universitetsadjunkter, biträdande universitetslektor och forskarassistent) vid institution som räknas till humanistiska fakultetsområdet.
Utlysning
Announcement
 

 

 

15 MARS
Stiftelsen Clara Lachmanns fond

Stiftelsen har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Bidrag kan t ex  beviljas till exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna. 
Stiftelsen Clara Lachmanns fond

 

 

15 MARS
Stiftelsen Gunilla Edlinds Stipendiefond

Forskning och högre studier inom det textila området, såväl traditionella textila verksamhetsområden som sådana som belyser sambandet mellan textilier, miljö och hälsa.
Stiftelseansökan.se


 

15 MARS
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Vetenskapsfonden har enligt stiftelsens stadgar som ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning.
Lundgrens stiftelser
 

 

 

20 MARS
Olof Palmes Minnesfond

Fonden tar emot ansökningar från enskilda såväl som arbetarrörelsen, folkrörelser, organisationer, nätverk, samfund, fackförbund, kulturgrupper, skolor, idrottsföreningar, musikgrupper eller fritidsgårdar. Söker du som enskild person så ska du vara högst 30 år. Projektet ska involvera unga människor eller rikta sig till unga. Projektets syfte ska vara att arbeta för något/några av fondens tre huvudsyften: fred, internationell förståelse och antirasism.
Olof Palmes Minnesfond

 

 

20 MARS
Grants for NOS-HS workshops 2018

The aim of the grant is to promote research collaboration and development of new research areas and programs within the humanities and social sciences in the Nordic countries.
NOS-HS
 

 

21 MARS
SSF Projekt för instrument-, teknik- och metodutveckling

Föreslagna projekt ska vara internationellt konkurrenskraftiga, får gärna vara tvärvetenskapliga och ska stärka svenskbaserad forskning inom industrin och samhället.
SSF
 

 

22 MARS 
Stiftelsen Promobili
a - Projektanslag
Stöd till forskning och utveckling av tekniska hjälpmedel för handikappade.
Stiftelsen Promobilia

 

 

27 MARS
Innovationstävling – Konverserande gränssnitt för alla

Företag och organisationer kan söka till tävlingen och vinnande projekt kan erhålla upp till 3 miljoner kronor i projektfinansiering. Tävlingen består av en förstudiefas på maximalt tre månader där aktörer kan söka finansiering upp till 400 000 kronor, följt av en huvudstudie på maximalt 20 månader. Ansökningsperiod: 13 feb - 27 mars 2018.
Post- och telestyrelsen

 

 

30 MARS
Future Female Leaders

A scholarship to one outstanding female student who’s exhibited extraordinary leadership skills and an ability to empower others. StudySoup
 

 

 

31 MARS
Stiftelsen Telefondirektören H.T. Cedergrens Uppfostringsfond och Stiftelsen Harald och Fanny Zetterbergs Uppfostringsfond

Stipendium för att finansiera dina studier. Ekonomisk utsatthet i kombination med studiebegåvning (eller talang inom musik, konst m.m.) är de två kriterier som väger tyngst.
Uppfostringsfonderna

 

 

31 MARS
Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom kemins område.
Svenska Kemisamfundet

 

 

31 MARS
J. Gust. Richert stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik, bland annat med avseende på teknisk-ekonomisk analys inom nämnda områden.
Sweco

 

 

31 MARS
Senator Emil Possehls stipendiefond

Resestipendier för studie- eller forskningsresor till samt praktik i Tyskland.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

 

 

9 APRIL
Forskningsinstitutsdoktorand 2018

Bidraget ska gå till anställda på svenska forskningsinstitut som vill forska och ta en doktorsexamen. De föreslagna projekten ska bedriva excellent forskning inom något av SSF:s prioriterade verksamhetsområden; ICT, livsvetenskap eller materialforskning.
SSF

 

 

13 APRIL 
Stiftelsen Gerda Boëthius minnesfond

Stipendium för vetenskapliga undersökningar inom områdena: konsthistoria (konstvetenskap), etnologi och hemslöjd. Det arbete för vilket bidrag söks ska utmynna i resultat som offentliggörs, normalt i form av en publikation.
Zornmuseet
 

 

 

30 APRIL 
Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Inom området forskning rörande personer med varaktig fysisk rörelsenedsättning kan bidrag ges till:

  • Forskning, som är nyskapande och bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet, samt i vissa fall till utvecklingsarbete och försöksverksamhet
  • Forskning som förbättrar situationen för målgruppen barn, ungdomar och vuxna med varaktig fysisk rörelsenedsättning och tvärvetenskapliga projekt välkomnas särskilt.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen
 

 

Sidansvarig: Therese Palmer|Sidan uppdaterades: 2018-01-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?